Komplexní dotační poradenství se specializací na oblast strojírenství

Společnost 201 consulting s.r.o. je poradenská společnost, která zajišťuje zpracování veškeré potřebné dokumentace spojené s podáním žádosti o dotaci ze strukturálních fondů EU. Při zajišťování komplexních poradenských služeb Vám garantuje spolupráci s prvotřídními odborníky, kteří mají bohaté zkušenosti v daném odvětví. Za období celého fungování úspěšně zpracovala více jak 250 projektů s plánovanou investicí převážně do oblasti strojírenství za více jak 3 mld. Kč.

Mezi nabízené služby se řadí výběr vhodného dotačního programu aplikovatelného na projekt žadatele, ale zároveň nastínění všech dalších potenciálních možností, týkajících se čerpání finanční podpory z evropských fondů. Specialisté společnosti 201 consulting s.r.o. zpracovávají pouze projekty, u kterých jsou si dopředu jistí přijatelností a kvalitou podnikatelského záměru. V mnoha případech jsou schopni v souladu s výběrovými kritérii daného dotačního programu celý projekt vylepšit tak, aby daná žádost při hodnocení byla co nejúspěšnější díky nastavení bodové optimalizace. Cílem není pouze klientovi zprostředkovat nárok na dotaci, ale být mu nápomocni po celou dobu realizace projektu a dovést ho do samotné výplaty dotace na účet.


Místo EXPOZICE:

Vídeňská 352, Vestec (sídlo CLOOS PRAHA spol. s r.o.)


Prezentace ve dnech:

Nové datum bude doplněno. Možnost sjednání individuální schůzky a prezentace v sídle společnosti.KONTAKTY:

201 consulting s.r.o., Beranových 130, 19900 Praha 9

https://www.201consulting.cz/

Ing. Jana Nejedlá Tel: +420 602 783 210

Email: jana.nejedla@201.cz

Ing. Tomáš Kuštan Tel: +420 775 713 953

Email: tomas.kustan@201.cz